Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


BIBLIAI PÓFÉCÁK

A Biblia nem csupán egy jó gondolat. Isten szava a számunkra. A Biblia minden egyes próféciája pontosan úgy, ahogyan Isten előre megmondta, beteljesedett vagy valamikor a jövőben be fog teljesedni.

Jézusról több mint 300 próféciát tartalmaz a Biblia, mindegyik legalább ezer évvel a születése előtt íródott. A Biblia előre kijelentette mikor fog megszületni, hol fog megszületni. Azt is előre kijelentette, hogyan fog meghalni. Ezer évvel Jézus halála előtt, Dávid leírta Jézus halálát a kereszten az egyik zsoltárában.

Ószövetségi jövendölések Jézus Krisztusról és beteljesülésük: http://www.biblia.hu/muv_jkm/jkm_mess.htm

http://hitbol.hu/a-70-hetes-profecia/

biblia.png

„Bízzatok az Úrban a ti Istenetekben, és megerősíttettek; bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek” (2Krón 20:20).

http://igemorzsa.hu/profecia/tartalom.html

Az ősi Babilont – melyet stratégiai okokból az Eufrátesz két oldalára építettek – „az ókori Kelet politikai, vallási és kulturális központjának” tartották. I. e. 732 táján Ézsaiás próféta lejegyzett egy baljós próféciát: elesik Babilon. Ézsaiás pontos részleteket közölt: a várost egy ’Círusznak’ nevezett vezér fogja meghódítani, az Eufrátesz védelmet nyújtó vizei ’kiszáradnak’, és a város kapui ’nem lesznek bezárva’ (Ézsaiás 44:27–45:3). Mintegy 200 évvel később, i. e. 539. október 5-én a prófécia minden részletében beteljesedett. Az i. e. V. században élt görög történetíró, Hérodotosz is alátámasztotta, hogy így esett el Babilon. - Ézsaiás még ezt a megdöbbentő kijelentést is tette Babilonnal kapcsolatban: „Soha többé nem lakják” (Ézsaiás 13:19, 20). Nagyon merész volt az a jövendölés, hogy egy stratégiailag fontos helyen fekvő, hatalmas város végleg elpusztul. - A Biblia pontosan megjövendölte, hogy egy Círusznak nevezett vezér fogja meghódítani a hatalmas Babilont.

allokep.jpg

Nabukodonozor uralkodásának második esztendejében álmokat láta Nabukodonozor, és nyugtalan lõn az õ lelke, és álma félbeszakadt.

Felele Dániel a király előtt, és mondá: A titkot, a melyről a király tudakozódék, a bölcsek, varázslók, írástudók, jövendőmondók meg nem jelenthetik a királynak; De van Isten az égben, a ki a titkokat megjelenti; és ő tudtára adta Nabukodonozor királynak: mi lészen az utolsó napokban. A te álmod és a te fejed látása a te ágyadban ez volt: Néked, oh király! gondolataid támadtak a te ágyadban a felől, hogy mik lesznek ez után, és a ki megjelenti a titkokat, megjelentette néked azt, a mi lesz. Nékem pedig ez a titok nem bölcsességből, a mely bennem minden élő felett volna, jelentetett meg, hanem azért, hogy a megfejtés tudtára adassék a királynak és te megértsed a te szívednek gondolatait. Te látád, oh király, és ímé egy nagy kép; ez a kép, mely hatalmas vala és kiváló az õ fényessége, előtted áll vala, és az ábrázata rettenetes volt. Annak az [álló]képnek feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstből, hasa és oldalai rézből, lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépből valának. Nézed vala, a míg egy kő leszakada kéz [érintése] nélkül, és letöré azt az [álló]képet vas- és cseréplábairól, és darabokra zúzá azokat.  Akkor egygyé zúzódék a vas, cserép, réz, ezüst és arany, és lőnek mint a nyári szérűn a polyva, és felkapá azokat a szél, és helyöket sem találák azoknak. Az a kő pedig, a mely leüté az [álló]képet nagy hegygyé lőn, és betölté az egész földet. Ez az álom, és értelmét is megmondjuk a királynak.

Te vagy az arany-fej. És utánad más birodalom támad, alábbvaló mint te; és egy másik, egy harmadik birodalom, rézből való, a mely az egész földön uralkodik.  A negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas; mert [miként] a vas széttör és összezúz mindent; bizony mint a vas pusztít, mind amazokat szétzúzza és elpusztítja. Hogy pedig lábakat és ujjakat részint cserépbõl, részint vasból valónak láttál: a birodalom kétfelé oszol, de lesz benne a vasnak erejébõl, a mint láttad, hogy a vas elegy volt az agyagcseréppel. És hogy a lába ujjai részint vas, részint cserép: az a birodalom részint erős, részint pedig törékeny lesz.

 Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel: azok emberi mag által vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, minthogy a vas nem egyesül a cseréppel.  És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át [hanem] szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. Minthogy láttad, hogy a hegyről kő szakad vala le kéz [érintése] nélkül, és szétzúzá a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és aranyat: a nagy Isten azt jelentette meg a királynak, a mi majd ezután lészen; és igaz az álom, és bizonyos annak értelme.

Szóla a király Dánielnek, és monda: Bizonnyal a ti Istenetek, ő az isteneknek Istene, és a királyoknak ura és a titkok megjelentője, hogy te is megjelenthetted ezt a titkot!

https://www.biblegateway.com/passage/?search=D%C3%A1niel+2&version=KAR

--------------------------------------------------------------------------------------------------

https://mult-kor.hu/amikor-delben-koszontott-be-az-egen-az-ejfeli-sotet-20150519

 
 

 

Profilkép


Elérhetőség

Molnár Mária

36-70-360-5060

marika.jezussal@gmail.comArchívum

Naptár
<< Június / 2019 >>


Statisztika

Most: 1
Összes: 3157
30 nap: 408
24 óra: 17